Niet investeren in opleiding en training leidt tot hogere transitievergoeding
docinbloc
De oude ontslagvergoeding is omgezet in een transitievergoeding. Een goed geschoolde werknemer blijft zich beter ontwikkelen binnen zijn eigen functie en binnen zijn eigen onderneming. Besteedt de werkgever niet of onvoldoende aandacht aan de scholing van werknemers, dan leidt dat tot een flink hogere ontslagvergoeding. Daarnaast kun je een medewerker die onvoldoende functioneert straks niet om die reden ontslaan als je niet aan de scholingsplicht hebt voldaan. Ook dit is dus een reden om rekening te houden met de scholingsplicht.

Citaat uit de wet Werk en Zekerheid:
"De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen."


Investeer ook in de scholing van oudere werknemers

De investering in scholing van oudere werknemers is daarbij net zo belangrijk. Vaak hebben werkgevers het idee dat het weinig zin meer heeft om oudere werknemers nog scholing aan te bieden, omdat de terugverdientijd korter is. Toch is dat juist niet waar: jonge werknemers wisselen sneller van baan dan oudere werknemers. Daar komt nog eens bij dat werkgevers vanaf 1 juli 2015 de scholingskosten van de werknemer in mindering mogen brengen op de transitie(ontslag)vergoeding.

Het is dus belangrijk om tijdig te starten met opleidingen. Wist u al dat tijdelijk op een groot deel van onze ICT trainingen 40% subsidie zit? Klik hier voor meer informatie.

 

 

@ICTIVITYTRAINING 2024

Wij gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren.