Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid sluit aan op onze kernwaarde: “Wij zijn een mensenbedrijf met de wil om te zorgen voor continuïteit en stabiliteit”. Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de financiële- en economische aspecten van onze bedrijfsvoering. Ook onze invloed op het milieu, maatschappij en onze medewerkers valt hieronder.

Goed werkgeverschap

Het verbinden van klanten en collega’s onderling is een van de sterke punten van ons bedrijf. De optelsom van onze mensen maakt wie wij zijn. Daarom vinden we het erg belangrijk een aantrekkelijke werkgever te zijn voor onze medewerkers en potentiële nieuwe kandidaten. Dat doen we door continue als organisatie te blijven vernieuwen, te investeren in opleidingen en het creëren van een fijne werkomgeving waar onze medewerkers met plezier in kunnen werken.

Ons pand is volledig gebaseerd op het Nieuwe Werken en heeft een open werkklimaat. We bieden alle moderne faciliteiten om op locatie of vanuit thuis te kunnen werken, maar stimuleren zoveel mogelijk de onderlinge samenwerking en het samenkomen op kantoor als vaste uitvalsbasis. Een prettige sfeer waar onze medewerkers elkaar graag opzoeken.

Zorg voor het klimaat

Trees for All logo

Aandacht voor het milieu vormt een belangrijk onderdeel van ons MVO beleid. De afgelopen jaren hebben we ons ingespannen om het wagenpark om te buigen naar auto’s die minder CO2 uitstoten. We stimuleren en facilitairen elektrisch rijden en streven er naar het aantal km’s terug te dringen door afspraken zo efficiënt mogelijk te plannen. Cursisten hebben de mogelijkheid om een training remote vanaf thuis of kantoor te volgen waardoor onnodig reisverkeer (CO2 uitstoot) wordt teruggebracht.

Zowel intern als extern reduceren wij het verbruik van papier. Contracten, facturen en correspondentie verwerken- en versturen we zoveel mogelijk digitaal. Ook voor het merendeel van onze trainingen wordt gebruik gemaakt van digitaal cursusmateriaal.  Hiermee wordt veel bespaard op het onnodig gebruik van papier.

Ons pand is volledig uitgerust met LED verlichting en voorzien van automatische sensoren wat bijdraagt aan het terugdringen van het energieverbruik.

Ictivity compenseert de CO2 uitstoot met behulp van het initiatief Trees for All. Trees for All is een onafhankelijke, zelfstandige stichting zonder winstoogmerk en daarnaast een erkend Goed Doel met hét CBF keurmerk. Zij investeren onder andere in duurzame bosherstelprojecten in ontwikkelingslanden.

Goed ondernemerschap

Onder goed ondernemerschap verstaan wij een eerlijke en transparante manier van zakendoen gebaseerd op onderling vertrouwen. Op regelmatige basis toetsen we onze dienstverlening bij onze klanten met een KlantBelevingsProgramma.

Integer zakendoen betekent ook het bescherm van de informatie van onze klanten. Ons beleid rondom informatiebeveiliging is geformaliseerd volgens de ISO 27001 norm en wordt regelmatig getoetst. Met behulp van interne bewustwordingscampagnes stimuleren we onze medewerkers zorgvuldig met informatie mee om te gaan.

Sponsoring zien wij als een middel om onze maatschappelijke betrokkenheid tot uiting te brengen. Binnen ons sponsorbeleid hechten wij veel waarde aan het stimuleren van onze medewerkers. Vaak zijn dit door hunzelf geïnitieerde sponsoractiviteiten waarbij een sportieve prestatie gekoppeld is aan een maatschappelijk doel.

@ICTIVITYTRAINING 2024