Security Trainingen


IT (cyber) security awareness

Data behoort misschien wel tot het meest waardevolle bezit van jouw organisatie. Dat bezit wil je goed beschermen middels afdoende beveiliging. Want als klantgegevens, offertes, tekeningen, transacties, personeelsdossiers of andere gegevens op straat belanden, kan dat operationele problemen, reputatieschade en zelfs boetes tot gevolg hebben. Ictivity zorgt voor het minimaliseren van deze risico’s en het beveiligen van jouw IT-omgeving. Wij hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld die naar alle aspecten van IT security kijkt.

Beveiliging van je IT omgeving begint bij de personen die het gebruiken!
Een belangrijk onderdeel in die aanpak is het verbeteren van security bewustwording onder medewerkers waarvoor we een specifiek security awareness trainingsprogramma op maat hebben; 

Bewuste gebruikers
Tijdens het Security Awareness programma leren de IT gebruikers bewust en veilig omgaan met IT middelen. Een belangrijk onderdeel daarbij is om veilig gebruik te maken van online internet diensten, beheren van digitale informatie en hoe ga je om met email. Medewerkers worden bewust gemaakt van hacker technieken als: malware, pharming, phishing en sociaal engineering en hoe ze dit kunnen herkennen.


Lees een uitgebreide beschrijving van onze aanpak hier


Security kennis op doen bij Ictivity Training 

vink1 Volg de training op onze locatie of online vanaf thuis  vink1 Kwaliteitsgarantie
vink1 De nieuwste leermiddelen vink1 Trainingen die aansluiten op actuele security issues
vink1 Trainers met ook security kennis uit de praktijk vink1 Programma aangepast op de doelgroep
     

Kies hieronder jouw training

Training Code Leervorm
IT Security awareness Sec-Awar
Leervorm:
   Klassikaal: Klassikale training
   Klassikaal Plus: Combinatie van klassikaal en e-Learning
   Individueel Begeleid Leren (IBL): Individueel trainen op maat
   e-Learning: Online leerportaal
   Maatwerk: In-company training afgestemd op uw situatie
   Virtual Classroom: Beleving van klassikaal trainen vanaf elke locatie

Ictivity maakt IT gebruikers security bewustAanpak

Het security awareness programma is gericht op individueel begeleid leren. Ieder individu heeft andere voorkennis en leert op zijn eigen tempo. Daarnaast is het leerrendement het hoogst wanneer je alleen dat leert wat niet bekend is.

IT Security Awareness nulmeting
Het programma start met een online security awareness nulmeting van de IT gebruiker. Medewerkers doorlopen deze vanaf hun werkplek. Hierdoor is het huidige awareness niveau inzichtelijk. Je krijgt concreet in beeld waarmee de organisatie aan de slag moet om op efficiënte en effectieve manier de gedragscomponent van informatiebeveiliging aan te pakken. 

Bijscholing; een mix van e-Learning en klassikale training
Een medewerker die goed tot uitmuntend scoort tijdens de nulmeting is digiveilig / security aware en kan direct de eindtoets maken. Medewerkers die onvoldoende scoren volgen extra bijscholing doormiddel van e-Learning en klassikale workshops. De online leermodule bestaan voor optimale bewustwording deels uit praktijkvoorbeelden. De inhoud bestaat uit een mix van tekst, afbeeldingen en video's. 

IT Security Awareness resultaatmeting 
Deelnemers bewijzen hun security awareness kennis door het maken van een eindtoets. Hierdoor ben je er als organisatie (aantoonbaar) van verzekerd dat de gebruikers security bewust zijn. 

Het borgen van IT Security Awareness
Eenmalige bijscholen is onvoldoende om men security bewust te houden. Uit de praktijk blijkt dat periodieke herhaling noodzakelijk is. Kennis wordt daarom onderhouden doormiddel van periodieke security awareness games waarbij kennis aan de hand van actuele security thema's wordt getoetst. . 

IT Gebruiker security awareness

Deze trainingen kunnen wij ook als maatwerk bij jou / ons op locatie.

Aanvraag in-company

Klantbeoordelingen
Ictivity Training

126 beoordelingen

full star
full star
full star
full star
half star

8.6 van 10

Bekijk alle beoordelingen

Indien er vragen zijn kun je vrijblijvend contact opnemen via training@ictivity.nl of 088-4284848