De zorgverleners geven aan dat zij een uitdaging zien in de mate waarop zijzelf en collega’s zijn voorbereid op verdere digitalisering. Zo denkt meer dan de helft (54%) niet voldoende know-how te hebben van ICT om het werk goed te kunnen verrichten. Deze ontwikkelingen spelen natuurlijk niet alleen in de zorg, maar zijn kenmerkend voor iedere sector. Het gebrek aan digitale kennis en vaardigheden heeft gevolgen voor de productiviteit. Zo toont onderzoek van de Universiteit Twente, TNO en CBS aan dat een gemiddelde werknemer 8 procent van zijn tijd verspilt door gebrekkige digitale vaardigheden. Dat percentage zal stijgen naarmate de digitalisering toeneemt en medewerkers onvoldoende in nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Maar hoe zorg je ervoor dat ook jouw medewerkers digivaardig zijn en efficiënt aan de slag kunnen?

Een geslaagde inzet van nieuwe technologieën als basis voor digitale transformatie

Om ervoor te zorgen dat iedereen in een organisatie niet alleen digivaardig is, maar ook nog eens digiveilig handelt, moet er gericht aandacht gegeven worden aan de adoptie van technologie en het vergroten van de productiviteit van medewerkers. De sleutel tot succes is om te kijken hoe gebruikers werken en hoe ICT kan worden toegepast in de werkzaamheden. Het continu trainen van medewerkers is hierbij cruciaal. Het beste is om dit in de vorm van een programma te gieten dat steeds opnieuw kan worden toegepast op het moment dat er nieuwe technologie of functionaliteit wordt uitgerold. Zorg er daarbij ook voor dat niet iedereen dezelfde begeleiding krijgt, maar biedt hen  een adoptieprogramma op maat. Iedere medewerker heeft een ander kennisniveau en dus andere vragen, uitdagingen en behoeften.

Training in digivaardigheid en digiveiligheid

Digivaardig en digiveilig word je niet zomaar. Ervoor zorgen dat een nieuwe technologie een zachte landing krijgt in de organisatie, vraagt om een gerichte aanpak. Het komt erop neer dat de zorgverleners de nieuwe techniek moeten adopteren. Dat vergt begeleiding, waarbij het belangrijk is om zowel computervaardigheden als online samenwerken aan bod te laten komen. Daarnaast is het goed om de medewerkers zoveel mogelijk informeel op de eigen werkplek te laten leren.
De zorgmedewerker heeft hulp nodig op zijn of haar niveau. Daarom is het belangrijk om het trainingsprogramma te starten met een kennismeting. Hoe gaat de gebruiker op dit moment om met de nieuwe technologie? Net als bij de werkplek op maat, is het essentieel om ook de kennisupgrade af te stemmen op wat de gebruiker nodig heeft. Deze eerste stap heeft alleen nog te maken met digivaardigheid.
Parallel hieraan moet de training bewustzijn creëren over informatiebeveiliging. Wat betekent het om te werken met informatie? Welke acties brengen online risico’s met zich mee en hebben (ernstige) gevolgen voor de cliënt? Train de medewerkers dus ook in digiveiligheid en herhaal dit geregeld. Door voldoende aandacht te besteden aan de ict-knowhow wordt de zorg beter. De technologie staat niet stil, dat moet de zorg ook niet doen.

Bij Ictivity zorgen we ervoor dat in slechts 5 stappen de digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van medewerkers wordt verbeterd. Een digivaardige medewerker is een tevreden medewerker die veilig en efficiënt met IT-middelen omgaat en bijdraagt aan verbetering van de productiviteit.

Lees ook de expertbijdrage van Reno van der Looij op Zorgvisie.nl: https://www.zorgvisie.nl/blog/blog-de-uitdaging-van-digitale-vaardigheden/

Reno van der Looij  Segment Manager Zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reno van der Looij, Segment Manager Zorg bij Ictivity

 

 

 

@ICTIVITYTRAINING 2024