Organisaties digitaliseren in hoog tempo. Dat betekent dat hun succes in toenemende mate wordt bepaald door de digivaardigheden van medewerkers.

In de praktijk blijkt dat veel medewerkers minder digitaal vaardig zijn dan hun werkgevers denken. Daarom heeft de universiteit van Twente, TNO en CBS hier onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat een gemiddelde werknemer 8% van zijn tijd verspilt door gebrekkige digitale vaardigheden.

Daarom is het belangrijk medewerkers te trainen. Niet in de vorm van dezelfde cursus voor iedereen, maar afgestemd op de wensen en het kennisniveau van de gebruiker. De whitepaper die je via onderstaande link kunt bekijken, laat je zien hoe je een goed adoptieprogramma opzet.

Klik hier om de whitepaper te downloaden.  

@ICTIVITYTRAINING 2024