• Het Ictivity Prepaid Kennnispakket is 1 jaar geldig na datum van uitgifte, daarna vervalt het openstaande saldo aan trainingsbudget. Uitzondering bij verlenging.
 • Bij verlenging van het Ictivity Prepaid Kennispakket kan het verlopen saldo aan trainingsbudget worden verlengd met 1 jaar.  
 • De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Ictivity Prepaid Kennispakket voorwaarden zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Ictivity Training.
 • Het Ictivity Prepaid Kennispakket is enkel inwisselbaar voor trainingen die verzorgd worden door Ictivity Training.
 • Het Ictivity Prepaid Kennispakket is niet geldig in combinatie met overige kortingsafspraken/acties.
 • Het Ictivity Prepaid Kennispakket tegoeden kunnen niet in geld worden uitgekeerd.
 • Examens kunnen niet worden afgenomen met het Ictivity Prepaid Kennispakket.
 • Indien Ictivity Training, anders dan door overmacht, een door Cliënt geboekte en binnen de geldigheidsduur van het Ictivity Prepaid Kennispakket te volgen cursus annuleert c.q. uitstelt, kan die betreffende cursus met gebruikmaking van de Ictivity Prepaid Kennispakket ook nog na de geldigheidsduur van het Ictivity Prepaid Kennispakket gevolgd worden.
 • Indien bij het boeken van de laatste cursus de waarde van het Ictivity Prepaid Kennispakket overschreden wordt, zal de waarde van de overschrijding in rekening worden gebracht.
 • Facturering van de totale verschuldigde prijs vermeerderd met BTW vindt direct plaats na ondertekening van het Ictivity Prepaid Kennispakket contract.
 • Verder zijn op het Ictivity Prepaid Kennispakket de Algemene Voorwaarden van Ictivity Training van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier vinden.
 • Indien het Ictivity Prepaid Kennispakket en de Algemene voorwaarden met elkaar conflicteren zullen de Algemene voorwaarden geldend en bepalend zijn.

 

@ICTIVITYTRAINING 2024