Microsoft Security Operations Analyst (SC-200)


Wil jij in jouw organisatie informatietechnologiesystemen beveiligen? Dan is de Microsoft Security Operations Analyst certificering iets voor jou. Als Security Operations Analyst kan jij risico's voor organisaties verminderen door actieve aanvallen snel te verhelpen, advies te geven over verbeteringen van beveiligingspraktijken tegen bedreigingen en schendingen van het beveiligingsbeleid door te verwijzen naar de juiste belanghebbenden.

Deze training behandelt vier domeinen die op het SC-200 examen worden getoetst:

 • Beperken van bedreigingen met behulp van Microsoft 365 Defender (25-30%);
 • Beperken van bedreigingen met behulp van Microsoft Defender voor Cloud (25-30%);
 • Beperken van bedreigingen met behulp van Microsoft Sentinel (40-45%) .
Meer informatie

Klassikale training

Het is ook mogelijk om de training virtueel te volgen. Dezelfde leerervaring als klassikaal waarbij je de trainer en medecuristen ziet en hoort maar dan vanaf thuis. De planning en kosten blijven gelijk. 

Een klassikale cursus van Ictivity Training geeft je de garantie dat je uitstekend wordt opgeleid in een moderne comfortabele leeromgeving door deKlaslokaal meest deskundige trainers op hun vakgebied. In aaneengesloten dagen volg je de training op één van onze locaties. Tijdens de klassikale training heb je de beschikking over moderne apparatuur in een rustige leeromgeving. Trainingen bestaan uit een gedeelte theorie maar je krijgt ook veel oefeningen die de dagelijkse praktijk nabootsen.

Ictivity Training heeft in Nederland locaties in Utrecht (Vianen) en Eindhoven, tevens is het mogelijk om een locatie naar wens aan te vragen. Indien je niet wenst te reizen, kun je de training remote volgen via Virtual Classroom

 

Maatwerk en In-company training

Deze leervorm begint met een intakegesprek tussen een Learning Consultant van Ictivity Training en de opdrachtgever. Hierbij inventariseren we de beginsituatie, de doelstelling, de praktijksituatie en het verwachtingspatroon van de deelnemer(s). Met de gegevens maken wij het trainingsprogramma op maat.

Voordelen:

 • De inhoud van de training wordt volledig afgestemd op jouw specifieke kennisbehoefte.
 • De tijdsduur van de training wordt aangepast aan jouw specifieke behoefte.
 • Jij bepaalt zelf de locatie van de training (incompany of op een van onze locaties).
 • De planning van de trainingen wordt afgestemd op jouw projectplanning.

The Microsoft Security Operations Analyst collaborates with organizational stakeholders to secure information technology systems for the organization. Their goal is to reduce organizational risk by rapidly remediating active attacks in the environment, advising on improvements to threat protection practices, and referring violations of organizational policies to appropriate stakeholders. Responsibilities include threat management, monitoring, and response by using a variety of security solutions across their environment. The role primarily investigates, responds to, and hunts for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, Microsoft 365 Defender, and third-party security products. Since the Security Operations Analyst consumes the operational output of these tools, they are also a critical stakeholder in the configuration and deployment of these technologies.

 • Basic understanding of Microsoft 365
 • Fundamental understanding of Microsoft security, compliance, and identity products
 • Intermediate understanding of Windows 10
 • Familiarity with Azure services, specifically Azure SQL Database and Azure Storage
 • Familiarity with Azure virtual machines and virtual networking
 • Basic understanding of scripting concepts.

Module 1: Mitigate threats using Microsoft Defender for Endpoint

Implement the Microsoft Defender for Endpoint platform to detect, investigate, and respond to advanced threats. Learn how Microsoft Defender for Endpoint can help your organization stay secure. Learn how to deploy the Microsoft Defender for Endpoint environment, including onboarding devices and configuring security. Learn how to investigate incidents and alerts using Microsoft Defender for Endpoints. Perform advanced hunting and consult with threat experts. You will also learn how to configure automation in Microsoft Defender for Endpoint by managing environmental settings.. Lastly, you will learn about your environment's weaknesses by using Threat and Vulnerability Management in Microsoft Defender for Endpoint.

Lessons

Protect against threats with Microsoft Defender for Endpoint
Deploy the Microsoft Defender for Endpoint environment
Implement Windows 10 security enhancements with Microsoft Defender for Endpoint
Manage alerts and incidents in Microsoft Defender for Endpoint
Perform device investigations in Microsoft Defender for Endpoint
Perform actions on a device using Microsoft Defender for Endpoint
Perform evidence and entities investigations using Microsoft Defender for Endpoint
Configure and manage automation using Microsoft Defender for Endpoint
Configure for alerts and detections in Microsoft Defender for Endpoint
Utilize Threat and Vulnerability Management in Microsoft Defender for Endpoint

Lab : Mitigate threats using Microsoft Defender for Endpoint

Deploy Microsoft Defender for Endpoint
Mitigate Attacks using Defender for Endpoint

After completing this module, students will be able to:

Define the capabilities of Microsoft Defender for Endpoint
Configure Microsoft Defender for Endpoint environment settings
Configure Attack Surface Reduction rules on Windows 10 devices
Investigate alerts in Microsoft Defender for Endpoint
Describe device forensics information collected by Microsoft Defender for Endpoint
Conduct forensics data collection using Microsoft Defender for Endpoint
Investigate user accounts in Microsoft Defender for Endpoint
Manage automation settings in Microsoft Defender for Endpoint
Manage indicators in Microsoft Defender for Endpoint
Describe Threat and Vulnerability Management in Microsoft Defender for Endpoint

Module 2: Mitigate threats using Microsoft 365 Defender

Analyze threat data across domains and rapidly remediate threats with built-in orchestration and automation in Microsoft 365 Defender. Learn about cybersecurity threats and how the new threat protection tools from Microsoft protect your organization’s users, devices, and data. Use the advanced detection and remediation of identity-based threats to protect your Azure Active Directory identities and applications from compromise.

Lessons

Introduction to threat protection with Microsoft 365
Mitigate incidents using Microsoft 365 Defender
Protect your identities with Azure AD Identity Protection
Remediate risks with Microsoft Defender for Office 365
Safeguard your environment with Microsoft Defender for Identity
Secure your cloud apps and services with Microsoft Cloud App Security
Respond to data loss prevention alerts using Microsoft 365
Manage insider risk in Microsoft 365

Lab : Mitigate threats using Microsoft 365 Defender

Mitigate Attacks with Microsoft 365 Defender

After completing this module, students will be able to:

Explain how the threat landscape is evolving.
Manage incidents in Microsoft 365 Defender
Conduct advanced hunting in Microsoft 365 Defender
Describe the investigation and remediation features of Azure Active Directory Identity Protection.
Define the capabilities of Microsoft Defender for Endpoint.
Explain how Microsoft Defender for Endpoint can remediate risks in your environment.
Define the Cloud App Security framework
Explain how Cloud Discovery helps you see what's going on in your organization

Module 3: Mitigate threats using Azure Defender

Use Azure Defender integrated with Azure Security Center, for Azure, hybrid cloud, and on-premises workload protection and security. Learn the purpose of Azure Defender, Azure Defender's relationship to Azure Security Center, and how to enable Azure Defender. You will also learn about the protections and detections provided by Azure Defender for each cloud workload. Learn how you can add Azure Defender capabilities to your hybrid environment.

Lessons

Plan for cloud workload protections using Azure Defender
Explain cloud workload protections in Azure Defender
Connect Azure assets to Azure Defender
Connect non-Azure resources to Azure Defender
Remediate security alerts using Azure Defender

Lab : Mitigate threats using Azure Defender

Deploy Azure Defender
Mitigate Attacks with Azure Defender

After completing this module, students will be able to:

Describe Azure Defender features
Explain Azure Security Center features
Explain which workloads are protected by Azure Defender
Explain how Azure Defender protections function
Configure auto-provisioning in Azure Defender
Describe manual provisioning in Azure Defender
Connect non-Azure machines to Azure Defender
Describe alerts in Azure Defender
Remediate alerts in Azure Defender
Automate responses in Azure Defender

Module 4: Create queries for Azure Sentinel using Kusto Query Language (KQL)

Write Kusto Query Language (KQL) statements to query log data to perform detections, analysis, and reporting in Azure Sentinel. This module will focus on the most used operators. The example KQL statements will showcase security related table queries. KQL is the query language used to perform analysis on data to create analytics, workbooks, and perform hunting in Azure Sentinel. Learn how basic KQL statement structure provides the foundation to build more complex statements. Learn how to summarize and visualize data with a KQL statement provides the foundation to build detections in Azure Sentinel. Learn how to use the Kusto Query Language (KQL) to manipulate string data ingested from log sources.

Lessons

Construct KQL statements for Azure Sentinel
Analyze query results using KQL
Build multi-table statements using KQL
Work with data in Azure Sentinel using Kusto Query Language

Lab : Create queries for Azure Sentinel using Kusto Query Language (KQL)

Construct Basic KQL Statements
Analyze query results using KQL
Build multi-table statements using KQL
Work with string data using KQL statements

After completing this module, students will be able to:

Construct KQL statements
Search log files for security events using KQL
Filter searches based on event time, severity, domain, and other relevant data using KQL
Summarize data using KQL statements
Render visualizations using KQL statements
Extract data from unstructured string fields using KQL
Extract data from structured string data using KQL
Create Functions using KQL

Module 5: Configure your Azure Sentinel environment

Get started with Azure Sentinel by properly configuring the Azure Sentinel workspace. Traditional security information and event management (SIEM) systems typically take a long time to set up and configure. They're also not necessarily designed with cloud workloads in mind. Azure Sentinel enables you to start getting valuable security insights from your cloud and on-premises data quickly. This module helps you get started. Learn about the architecture of Azure Sentinel workspaces to ensure you configure your system to meet your organization's security operations requirements. As a Security Operations Analyst, you must understand the tables, fields, and data ingested in your workspace. Learn how to query the most used data tables in Azure Sentinel.

Lessons

Introduction to Azure Sentinel
Create and manage Azure Sentinel workspaces
Query logs in Azure Sentinel
Use watchlists in Azure Sentinel
Utilize threat intelligence in Azure Sentinel

Lab : Configure your Azure Sentinel environment

Create an Azure Sentinel Workspace
Create a Watchlist
Create a Threat Indicator

After completing this module, students will be able to:

Identify the various components and functionality of Azure Sentinel.
Identify use cases where Azure Sentinel would be a good solution.
Describe Azure Sentinel workspace architecture
Install Azure Sentinel workspace
Manage an Azure Sentinel workspace
Create a watchlist in Azure Sentinel
Use KQL to access the watchlist in Azure Sentinel
Manage threat indicators in Azure Sentinel
Use KQL to access threat indicators in Azure Sentinel

Module 6: Connect logs to Azure Sentinel

Connect data at cloud scale across all users, devices, applications, and infrastructure, both on-premises and in multiple clouds to Azure Sentinel. The primary approach to connect log data is using the Azure Sentinel provided data connectors. This module provides an overview of the available data connectors. You will get to learn about the configuration options and data provided by Azure Sentinel connectors for Microsoft 365 Defender.

Lessons

Connect data to Azure Sentinel using data connectors
Connect Microsoft services to Azure Sentinel
Connect Microsoft 365 Defender to Azure Sentinel
Connect Windows hosts to Azure Sentinel
Connect Common Event Format logs to Azure Sentinel
Connect syslog data sources to Azure Sentinel
Connect threat indicators to Azure Sentinel

Lab : Connect logs to Azure Sentinel

Connect Microsoft services to Azure Sentinel
Connect Windows hosts to Azure Sentinel
Connect Linux hosts to Azure Sentinel
Connect Threat intelligence to Azure Sentinel

After completing this module, students will be able to:

Explain the use of data connectors in Azure Sentinel
Explain the Common Event Format and Syslog connector differences in Azure Sentinel
Connect Microsoft service connectors
Explain how connectors auto-create incidents in Azure Sentinel
Activate the Microsoft 365 Defender connector in Azure Sentinel
Connect Azure Windows Virtual Machines to Azure Sentinel
Connect non-Azure Windows hosts to Azure Sentinel
Configure Log Analytics agent to collect Sysmon events
Explain the Common Event Format connector deployment options in Azure Sentinel
Configure the TAXII connector in Azure Sentinel
View threat indicators in Azure Sentinel

Module 7: Create detections and perform investigations using Azure Sentinel

Detect previously uncovered threats and rapidly remediate threats with built-in orchestration and automation in Azure Sentinel. You will learn how to create Azure Sentinel playbooks to respond to security threats. You'll investigate Azure Sentinel incident management, learn about Azure Sentinel events and entities, and discover ways to resolve incidents. You will also learn how to query, visualize, and monitor data in Azure Sentinel.

Lessons

Threat detection with Azure Sentinel analytics
Threat response with Azure Sentinel playbooks
Security incident management in Azure Sentinel
Use entity behavior analytics in Azure Sentinel
Query, visualize, and monitor data in Azure Sentinel

Lab : Create detections and perform investigations using Azure Sentinel

Create Analytical Rules
Model Attacks to Define Rule Logic
Mitigate Attacks using Azure Sentinel
Create Workbooks in Azure Sentinel

After completing this module, students will be able to:

Explain the importance of Azure Sentinel Analytics.
Create rules from templates.
Manage rules with modifications.
Explain Azure Sentinel SOAR capabilities.
Create a playbook to automate an incident response.
Investigate and manage incident resolution.
Explain User and Entity Behavior Analytics in Azure Sentinel
Explore entities in Azure Sentinel
Visualize security data using Azure Sentinel Workbooks.

Module 8: Perform threat hunting in Azure Sentinel

In this module, you'll learn to proactively identify threat behaviors by using Azure Sentinel queries. You'll also learn to use bookmarks and livestream to hunt threats. You will also learn how to use notebooks in Azure Sentinel for advanced hunting.

Lessons

Threat hunting with Azure Sentinel
Hunt for threats using notebooks in Azure Sentinel

Lab : Threat hunting in Azure Sentinel

Threat Hunting in Azure Sentinel
Threat Hunting using Notebooks

After completing this module, students will be able to:

Describe threat hunting concepts for use with Azure Sentinel
Define a threat hunting hypothesis for use in Azure Sentinel
Use queries to hunt for threats.
Observe threats over time with livestream.
Explore API libraries for advanced threat hunting in Azure Sentinel
Create and use notebooks in Azure Sentinel

Je kunt hier het examen boeken voor deze training: SC-200

Klantbeoordelingen van Ictivity Training
full star
full star
full star
full star
half star
125 beoordelingen
full star
full star
full star
full star
no star
Leerzame training met veel tips
full star
full star
full star
full star
no star
Carien gaf duidelijke uitleg en wilde zo veel mogelijk van haar kennis delen.
full star
full star
full star
no star
no star
Duidelijke uitleg en praktische tips voor dagelijks gebruik.

Kies een Leervorm:Code: SC-200
Leervorm:    Klassikaal
Dagen: 4
1950
Per persoon
excl. BTW
Naar inschrijfpagina
Startdatum:
11 apr 2023
Locatie:
Nieuwegein
Startdatum:
08 mei 2023
Locatie:
Eindhoven
Startdatum:
12 jun 2023
Locatie:
Nieuwegein
Startdatum:
04 sep 2023
Locatie:
Eindhoven
Startdatum:
25 sep 2023
Locatie:
Nieuwegein
Startdatum:
23 okt 2023
Locatie:
Amsterdam
Startdatum:
06 nov 2023
Locatie:
Nieuwegein
Startdatum:
27 nov 2023
Locatie:
Amsterdam

Andere locatie of datum

Deze trainingen kunnen wij ook als maatwerk bij jou / ons op locatie.

Wij gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren.